บริการติดตั้งมุ้งลวด

บริการติดตั้งมุ้งลวด

สอบถามเพิ่มเติม 

 

รายละเอียดสินค้า

มุ้ง s01

มุ้ง s02

มุ้งบานเลื่อน

มุ้งม้วน

มุ้งเปิดปิด

มุ้งแปะ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 1
แจ้งขนาดคร่าวๆ

ขั้นตอนที่ 2
นัดวัดหน้างาน

ขั้นตอนที่ 3
มัดจำ 50% และผลิตสินค้า

ขั้นตอนที่ 4
ติดตั้งชำระค่าสินค้า 50%